NOVI UDAR NA DŽEP: Poskupljenja bankarskih naknada

Održavanje računa, isplata gotovine, SMS obaveštenja, korišćenje bankomata i druge uobičajene bankarske usluge od početka ove godine poskupele su od 15 do 60 odsto.

Još tokom decembra, banke koje su spremile nove tarifnike, obavestile su svoje klijente preko interneta i mejlom.

Koje bankarske usluge su poskupele od 1. februara?

Tako, od početka ovog meseca, u pojedinim bankama, vođenje platnog računa i ostalih dinarskih računa košta 190 dinara. Za SMS obaveštenja tokom meseca će umesto 70 biti potrebno 100 dinara, a minimalna naknada za isplatu keša korišćenjem platne kartice na bankomatu ili šalteru druge banke, umesto 150 koštaće 200 dinara.

Za 200 dinara, ili gotovo 70 odsto poskupeće usluga za zamenu kartice ako je ukradena ili izgubljena, umesto 300 na 500 dinara. Uvedena je i naknada za upit stanja na bankomatu uz pomoć kreditne kartice od 40 dinara.

Provizija za podizanje gotovine na bankomatu banke kod koje građani nemaju račun prema novom tarifniku iznosi od 20 do 240 dinara za najniže iznose.

Iz Udruženja banaka kažu da je prema Zakonu o bankama, svaka u obavezi da donese i objavi Opšte uslove o poslovanju. Kažu da imbanke ne dostavljaju izmene cenovnikai da je to poslovna politika svake od njih. Tvrde da nema ustaljenih pravila i da svaka banka donosi svoju tarifnu politiku, ali da korekcija cena ne ide uvek u pravcu povećanja i da se često dešava da se cene naknada za pojedine usluge snižavaju, kao i da su mnoge besplatne.

Iz Narodne banke Srbije (NBS) kažu da banke u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, imaju obavezu da informišu svoje korisnike pismenim putem najmanje dva meseca ranije.

Korisnik platnih usluga nije dužan da prihvati povećanje naknada za platne usluge koje banka pruža i može raskinuti okvirni ugovor s bankom bez plaćanja naknade i drugih troškova. Banke moraju najkasnije 15 dana pre početka primene, na vidnom mestu u poslovnim prostorijama i na internet-stranici da istaknu troškove koje naplaćuju korisnicima, objašnjavaju u NBS.

Referentna stopa ostaje nepromenjena na 1%

Kako u NBS kažu, svaka banka je samostalna u odluci o ceni svojih usluga, ali svakoj je u interesu da ima konkurentnu ponudu. Na tržištu naše zemlje posluje 26 banaka, 14 platnih i dve institucije elektronskog novca. Kako da lakše odaberu gde će imati račun, građani mogu saznati preko informativnog pregleda naknada pružalaca platnih usluga povezanih s platnim računima, koje objavljuju NBS na svojoj stranici.