Impressum

Naziv medija: DIREKT
Registarski broj: IN000495
Datum registracije: 23.01.2017.
Jezik: Srpski
Izdavalac dozvole: RNIDS
Web adresa: www.direkt.rs
Izdavač medija: Unija mladih Čačak

E-pošta: direkt.rs@gmail.com