Država zapošljava mlade od 19 do 30 godina! Garantovan benificirani radni staž, a mesta ima širom Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za vatrogasce, a konkurs je otvoren do 10. novembra. Pravo učešća imaju svi oni koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. Da su državljani Srbije;

2. Da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;

3. Da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;

4. Da imaju završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;

5. Da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

6. Da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;

7. Da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Za radno mesto profesionalni vatrogasac na operativnim dužnostima u vatrogasnim jedinicama koje osnivaju skupštine opština imaju pravo na benificirani radni staž i to na 12 meseci računa se kao 14 meseci.

Dokumentacija:

1. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

2. Obrazac za prijavu se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs. Uz prijavu se prilaže i:

3. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet adrese www.copo.edu.rs),

4. Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),

5. Original izvod iz matične knjige rođenih,

6. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),

7. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju

8. Očitana lična karta ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,

9. Overena fotokopija vozačke dozvole „C“ kategorije.

Pravo učešća na konkursu imaju i osobe koje poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Oni prilaži overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole, dok pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice dostavljaju kopiju.

Uverenja o položenom ispitu za pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Preporuka je da uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

(Kurir)

IZVORKurir
Dobro došli na portal Direkt.rs, preuzimanje svih vesti je dozvoljeno uz navođenje izvora. Molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na direkt.rs@gmail.com. Svi komentari koji budu poslati moraju biti pregledani od strane administratora. Uvredljivi komentari biće odmah izbrisani, dok ostali komentari mogu biti uređeni ili cenzurisani zavisno od njihovog sadržaja.