Ugasite tekući račun koji ne koristite

Mnogi građani su “iznenađeni” neprijatnim saznanjem da duguju novac bankama. Nekada bankari “zaborave” da obaveste svoje klijente da im je stari račun i dalje aktivan.

Neaktivni tekući računi – Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koje je Narodna banka Srbije sprovela u martu 2011. godine, u Srbiji je svaki ispitanik imao otvoren tekući račun, što znači 100 odsto ispitanika. Ovaj podatak pokazuje da naši građani ne primaju platu u kovertama, “na ruke” kao nekada, već da im njihovi poslodavci isplaćuju zaradu na tekući račun. Po ovom pokazatelju, Srbija prednjači u odnosu na većinu zemalja u regionu. Ipak, istraživanje je pokazalo i drugu stranu medalje. Od ukupnog broja korisnika tekućih računa, čak petina je imala neaktivne tekuće račune, koji nisu korišćeni više od šest meseci. Skoro trećini ovih ispitanika nije bilo poznato da li su u obavezi da plaćaju naknadu za održavanje tekućeg računa.

Samo da podsetimo, da biste otvorili tekući račun, potrebno je da potpišete ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa s bankom koju izaberete. Banke su dužne, pored ostalog, da u svakom ugovoru jasno naznače sve naknade koje ste u obavezi da plaćate po osnovu korišćenja tekućeg računa. Uprkos toj činjenici, praksa je pokazala da građani po inerciji potpisuju ugovore, ne čitajući njegove odredbe.

Ukoliko je korišćenje tekućeg računa uslovljeno plaćanjem naknade za održavanje računa, ta obaveza korisnika trebalo bi da bude definisana ugovorom. U skladu sa ugovorom, održavanje tekućeg računa se plaća, bez obzira na to da li je na tom računu bilo prometa ili ne. Nakon određenog vremena, a ukoliko obaveze nisu izmirivane, a račun doveden u nedozvoljeno prekoračenje, banka će prijaviti ovo dugovanje Kreditnom birou.

Takođe, činjenica je da se korisnici bankarskih usluga najčešće žale da ih banke ne obaveštavaju o nastalom dugovanju i po nekoliko godina. Ugovori koje su građani potpisivali s bankama često nisu imali odredbu o obaveštavanju korisnika, ili su podrazumevali da korisnici izvode sa svog računa preuzimaju na šalterima banke.

Međutim, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga regulisao je pitanje obaveštavanja korisnika finansijskih usluga o svim dugovanjima, uključujući i ona nastala po osnovu korišćenja tekućeg računa. U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, banke su dužne da jedanput mesečno dostave korisniku bez naknade, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, obaveštenje – izvod o svim promenama na njegovom računu. Takođe, banke su dužne da u slučaju promene visine naknade za održavanje tekućeg računa, o toj činjenici obaveste korisnika najmanje 15 dana pre naplate naknade po novoj visini, a korisnik ima pravo da sredstva s tog tekućeg računa prebaci u drugu banku, bez naknade.

Postupak gašenja računa – Imajući u vidu sve navedeno, Narodna banka Srbije savetuje sve građane koji imaju neaktivne tekuće račune duži period da iskoriste svoje pravo koje im je dato zakonom i besplatno ugase tekući račun, uz prethodno izmirenje eventualnih obaveza, ukoliko nemaju nameru da ga koriste.

KREDITNI BIRO

Svaki građanin koji želi da podigne kredit mora da zna da je jedan od preduslova za dobijanje kredita uredna kreditna istorija. Naime, u slučaju da su u bazi Kreditnog biroa evidentirane vaše neizmerene obaveze po bilo kom osnovu, pa i po osnovu korišćenja neaktivnog tekućeg računa, banka ili davalac lizinga mogu odbiti da sklope ugovor s vama ukoliko ste evidentirani kao neredovan platiša.

Izvor: Novosti

Dobro došli na portal Direkt.rs, preuzimanje svih vesti je dozvoljeno uz navođenje izvora. Molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na direkt.rs@gmail.com. Svi komentari koji budu poslati moraju biti pregledani od strane administratora. Uvredljivi komentari biće odmah izbrisani, dok ostali komentari mogu biti uređeni ili cenzurisani zavisno od njihovog sadržaja.