Održana sednica Opštinskog veća

Gornji Milanovac – U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je dvadeset sedma sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se sedam tačaka.
Nakon usvojenog zapisnika sa prethodne sednice, članovi Opštinskog veća razmatrali su nacrt i utvrdili predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za katastarske parcele broj 10257,10265/1 i 10265/7 KO Gornji Milanovac, investitora Kompanije „Takovo“ A.D.
Opštinsko veće je potom razmatralo Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Gornji Milanovac, za period od 1.1.2017. do 30.06.2017. godine.

       foto: OU Gornji Milanovac

Većnici su razmatrali i predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskih planova za 2017.godinu za osnovno obrazovanje u Osnovnim školama:
„Kralj Aleksandar I“ Gornji Milanovac, „Momčilo Nastasijević“ Gornji Milanovac,„Sveti Sava“ Gornji Milanovac, „Desanka Maksimović“ Gornji Milanovac, „Takovski ustanak“ Takovo, „Ivo Andrić“ Pranjani i
OŠ „Arsenije Loma“ Rudnik.
Prilikom razmatranja rešenja o aproprijaciji koje se našla na Opštinskom veću kao peta tačka dnevnog reda, predsednik opštine Dejan Kovačević je upoznao većnike sa trenutnim radovima na infrastrukturi u opštini Gornji Milanovac:

                foto: OU Gornji Milanovac

„Želim da vas upoznam o nekoliko jako bitnih stvari kada je infrastruktura u pitanju.Radovi na uređenju Brda mira počeće odmah po okončanju javne nabavke.Budžetom su opredeljena sredstva od 28.567,254 dinara plus 20.000.000 iz Ministarstva privrede.Završene su ulice Branka Radićevića i trotoar u Hajduk Veljkovoj ulici.Radovi su u toku u ulici narednika Petrovića.Za ulice Petra Kočića i Braće Avramovića ugovori su zaključeni.Ukupno za izgradnju ovih ulica opredeljeno je 14 918000.
U toku je raspisivanje javnih nabavki za izradu trotoara u ulici
cara Dušana ,rekonstrunkcija javne rasvete u cilju racionalizacije 20.000 000, rekonstrukcija javne rasvete u Železničkoj ulici 2 .100 000 i za video nadzor 15 .000 000.
Investicija koju takođe radimo zajedno sa republikom koja je u toku je prva i druga faza kanalizacije Čair u iznosu oko 15 000 000 dinara.
Asfaltirani su lokalni putevi koje 100% finansira lokalna samouprava u ukupnom iznosu od 27 591 000 su sledeći:
lokalni put Pranjani aerodrum, lokalni put u Lopovcu, put u Beršićima Beršići – Galič zatim lokani putevi u Donjoj Vrbavi, Grabovici i na Rudniku.
Ostalo je još da se urade lokalni put Šilopaj – Cerova lokalni put u MZ Lipovac koji se nastavljas u dužini od 300 metara i loklani put u Gojnoj Gori.
Završene su i javne nabavke za nekategorisane puteve, izabrani su izvođači i sledi potpisivanje ugovora.Ukupna vrednost tih radova je 58 660 000 a radiće se nekategorisani putevi u MZ Pranjani – varošica donji put, Bralovići, Lokva 1, Simovac , Lokva 4 zatim putevi u MZ Ugrinovci, MZ Branetici Madžarac,MZ Gojna Gora Čolovići, MZ Ozrem Pešovići,MZ Brđani Lazanjac, MZ Donja Crnuća Živkovića breza,MZ Trudelj Matići -Lazarevići,MZ Leušići Nedeljkovići – Gavrovići, MZ Brusnica Lučići i Jeftovići, MZ Donja vrbava Mokro polje, MZ Beršići Jasik i Šogovići MZ Lozanj Gačići, MZ Lunjevica Petkovići, MZ Dragolj, Vraćevšnica i Šilopaj.
Pored ovih putnih pravaca postigli samo naknadan dogovor sa JP Koridori Srbije, a da izvođač radova Azvirt konačno završi ono što smo naknadno ustanovili da su oni koristili putnih pravaca , a nisu u prošloj godini izvršili sanaciju. To su dva putna pravca u Brđanima koja su završena u subotu ,jedan deo puta u Semedraži koji je završen i ostao je jedan deo koji će biti urađen do kraja meseca.Do kraja meseca će se uraditi i izlazak sa regionalnog puta i skretanje za Vrnčane“, objasnio je Kovačević.

Usvajanjem rešenja o upotrebi sredstava iz tekuće budžetske rezerve, veće je odobrilo 98.000 dinara za nabavku protivpanik sijalica , protivpožarne aparate i vršenje protiv požarne kontrole za dograđeni objekat PU Sunce. Tokom ove tačke dnevnog reda
predsednik opštine Dejan Kovačević informisao je većnike da je dobijanjem Rešenja o upotrebi objekta i protivpožarne saglasnosti dograđeni objekat PU Sunce od danas u u potrebi te da se tako kapacitet vrtića proširuje za sto novih polaznika ove ustanove.

TV Lav Plus

Dobro došli na portal Direkt.rs, preuzimanje svih vesti je dozvoljeno uz navođenje izvora. Molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na direkt.rs@gmail.com. Svi komentari koji budu poslati moraju biti pregledani od strane administratora. Uvredljivi komentari biće odmah izbrisani, dok ostali komentari mogu biti uređeni ili cenzurisani zavisno od njihovog sadržaja.