Javni dug Srbije 56,8 procenata BDP

Javni dug Srbije iznosio je na kraju decembra 2020. godine 26,66 milijardi evra, što čini 56,8 procenata bruto domaćeg prozvoda, objavilo je Ministarstvo finansija.

Decembarski udeo javnog duga u BDP-u ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i znatno je manji od prognoza pojedinih nezavisnih državnih organa da će u pandemijskoj 2020. godini premašiti nivo od 60 procenata BDP-a.

Javni dug je na kraju decembra 2019. godine iznosio 23,94 milijarde evra i činio je 52 posto BDP-a, što znači da je tokom prošle godine, koju je obeležila kriza izazvana pandemijom kovid-19, povećan za 2,72 milijarde evra, ili za 4,8 procentnih poena.