Dve godine primene Zakona o inspekcijskom nadzoru

Zakon o inspekcijskom nadzoru je stupio na snagu 2015 godine (za neregistrovane privredne subjekte), dok puna primena ovog Zakona od 2017 godine, dao je značajne rezultate ali i uočeni su mnogi nasleđeni problemi koje treba rešavati.

Vlada Republike Srbije je obrazovala međuministarsku Koordinacionu komisiju i Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora sa zadatkom da se stara o njegovoj primeni i koordiniše rad 42 različite inspekcije u 13 ministarstava, uz napomenu da se ovaj Zakon jedino ne primenjuje na Inspektorat odbrane.

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora ima 15 članova, predsednik je ministar državne uprave Branko Ružić a njegov zamenik državni sekretar u istom ministarstvu. Svih ostalih 13 članova uglavnom čine rukovodioci republičkih inspekcija.

Odbor za koordinaciju i na nivou okruga?

Na sastanku sa ministrom i predsednikom odbora Brankom Ružićem, održanom pre nekoliko dana u Užicu, zaključeno je da je neophodno i na nivou okruga obrazovati odbor za koordinaciju rada republičkih i loklanih inspekcija, poreske uprave i policije i drugih nadležnih državnih organa, na čijem čelu bi se nalazili načelnici upravnih okruga, kako bi se na potpuniji način sagledavali svi aspekti primene ovog zakona na teritoriji okruga.

Veliki broj inspekcija ima dosta problema u radu

Istaknuto je da jedan broj inspekcija ima dosta problema u radu: nedovoljan broj inspektora i tendencija stalnog smanjivanja, a ima inspektora koji još unek nemaju mejl adrese, računare, lap topove, koriste vozila stara i preko 25 godina. Da postoje oblasti u Srbiji koje ne pokriva ni jedan inspektor, ili jedan inspektor obavlja poslove više inspekcija. Da je veliki problem je što inspekcije godinama nisu kadrovski ojačavane, da je prosek starosti inspektora 55 godina, plate su niske, ukinut im je inspekcijski dodatak.

Zatraženo je da se inspekcije tehnički i kadrovski ojačaju, a radi povećanja efikasnosti u njihovom radu planirana sredstva u budžetima ministarstava za opremu, potrošni materijal i registraciju i održavanje vozila transformišu okruzima, kao i da se da veća zakonska nadležnost načelnicima upravnih okruga nad radom svih organa državne uprave na svojoj teritoriji. I to očekujemo da će uskoro biti rešeno.

Inspekcije imaju velikih problema sa prekršajnim sudovima

Odbor za koordinaciju rada inspekcija konstatovao je i da inspekcije imaju velikih problema sa prekršajnim sudovima: dolazi do zastarevanja predmeta, postupci dugo traju, sudovi ne daju povratne informacije inspekcijama a nadziranim subjektima se izriču uglavnom opomene, kao i da ne postoji nikakva sudska praksa, potpuno su različiti zahtevi za pokretanje postupka, sudije različito presuđuju, različito traže dopunu podataka, veliki broj postupaka zastareva, uglavnom prođe dve godine jer se predmeti drže u fiokama. U takvim slučajevima u potpunosti je bezpredmetna uloga inspekcije.

Međutim, uslovi za rad i stanje područnih jedinica organa državne uprave u Moravičkom okrugu, posebno kadrovska i tehnička opremljenost ali i ne popunjenost, su na znatno višem nivou u odnosu na mnoge druge sredine u Republici Srbiji.

TV Lav Plus /SLOBODAN JOLOVIĆ, načelnik Moravičkog upravnog okruga

Dobro došli na portal Direkt.rs, preuzimanje svih vesti je dozvoljeno uz navođenje izvora. Molimo Vas da nas kontaktirate za označavanje autora ili uklanjanje fotografija na direkt.rs@gmail.com. Svi komentari koji budu poslati moraju biti pregledani od strane administratora. Uvredljivi komentari biće odmah izbrisani, dok ostali komentari mogu biti uređeni ili cenzurisani zavisno od njihovog sadržaja.